Show all
  • OMD-2008

    Olje i vann måler for overvåkning av lensevann på skip.

    Category:
    Description

    Olje i vann måler for overvåkning av lensevann på skip.
    Transmitteren gir alarm ved oljeinnhold over 15 ppm, men indikerer opp til 30 ppm.
    Alarm kan settes til 5 ppm for farvann der det kreves.
    Ved oljeinnhold mer enn 15ppm stenges ventil for utslipp av lensevann.

    Bedre oppløsning enn kravene i IMO MEPC.107(49).

    Når målecelle skal kalibreres kan man bestille en overhalt og kalibrert celle først. Når den er installert kan man returnere den gamle og få kreditert restbeløpet etter inspeksjon.