Show all
HM-cutaway model-front_160825 (1)HM-cutaway model-front_160825 (1)
 • Turbin flowmeter

  Mengdemålere for væsker med lav viskositet.

  Description

  Mengdemålere for væsker med lav viskositet, for eksempel vann, vannløsninger, løsemidler, fyringsolje, drivstoff, kjemikalier og flytende gasser. Måleområde fra 0,03 til 25 000 l / min (1,8-1500.000 l / h).

  Turbin Flowmetere har et stort bruksområde, med temperaturområde fra -273°C til + 350°C. Vi har konstruksjoner som tåler trykk opptil 4000 Bar.
  De er ufølsom ovenfor væsker som er forurenset med tørrstoff. Turbin og lager er utformet slik at mediet vaskes vekk og ikke blokkerer turbinen.

  Turbin Flowmetere har også hurtig responstid som tillater hurtig akselerasjon, 5 til 50 m/s.
  Signaloppløsning er høy, inntil flere tusen pulser pr liter.

  Fordeler:

  • Høy nøyaktighet for en definert viskositet og måleområde.
  • Stor temperaturområde for væskemåling (-273°C til + 350°C).
  • Måling av flow på høyt trykk, opp til 630 bar og 4000 bar med høytrykksadapter.
  • Måling av flow på væsker som ikke er er elektrisk ledende.

  Ulemper:

  • Viskositeten må være kjent.

  Begrensninger:

  • Rør/instrumentering må være fritt for vibrasjoner
  • Spesifisert måleområde må ikke overgås.