Flow-Teknikk AS innfører tiltak som gjelder koronaviruset

Flow-Teknikk AS setter alltid kunden først.
Derfor har vi innført tiltak for å sikre våre kunders helse og samtidig muligheten til å opprettholde livsgrunnlaget. Vi ser at det er viktig for våre kunder å holde driften i gang når vi ikke vet hvor lang tid, og hvilken innvirkning dette kommer til å ha.

Flow-Teknikk er i full drift og åpne for besøk, men vi vil gjerne understreke at vi tar imot bestillinger og spørsmål på telefon og e-post som tidligere. Benytt gjerne mobil telefon direkte til din kontaktperson.

Vi følger utviklingen nøye og kommer med oppdateringer, vi oppfordrer derfor våre kunder til å følge med på våre nettsider og sosiale medier. Vi har løpende dialog med våre leverandører og pr 16.03.2020 fungerer alt som normalt hos disse. Vi forventer noe lengre leveringstid på produkter produsert i USA grunne begrensninger i flytrafikken mellom USA og Europa.

Flow-Teknikk følger til enhver tid de pålegg som kommer fra norske myndigheter.
Dette vil kunne endre seg for hver dag.

Flow-Teknikk har for øvrig innført følgende tiltak:

• Våre ansatte har forbud mot å håndhilse/fysisk kontakt.
• Ansatte er pålagt strengere rutiner for håndhygiene i henhold til helsemyndighetenes anbefaling.
• Strengere rutiner og tettere oppfølgning på den daglige rengjøringen. Alle felles overflater som dørhåndtak etc. vaskes daglig med sprit.
• Alle møter med kunder, leverandører og andre forbindelser gjennomføres som telefon/video møter hvis dette er praktisk mulig. Reiser innlands eller utenlands er nå ikke tillatt.
• Fysiske møter avlyses eller utsettes inntil videre hvis mulig.
• Hjemmekontor på personale som ikke er direkte knyttet til den fysiske driften.
• De få ansatte som er på jobbe reiser ikke kollektivt, men med egen bil.
• Kontoret er låst så ingen uvedkommende kan komme rett inn i lokalene.
• Vi benytter ikke felles spiserom, men hver enkelt spiser ved sin arbeidsplass.
• Vare mottak gjøres på utsiden av selve varemottaket.
• Ved varemottak er det påbudt å benytte hansker.
• Varer / esker som kommer inn fra transit blir satt til side på lagret i 3 dager da det ennå er usikkert hvor lenge Corona viruset overlever på flater. Deretter sendes varene til kunde.

Tiltakene innføres for å forebygge smitte/redusere risiko for at våre ansatte og kunder skal bli syke eller bli holdt i karantene.
Samtidig beklager vi den ulempe og ekstra belastning disse tiltakene medfører for våre forbindelser.