Show all
PIOX R refraktometri - måling av lysbrytningPIOX R refraktometri - måling av lysbrytning
 • PIOX R refraktometri - måling av lysbrytning
 • PIOX R721 prosess refraktometer

  Inline prosess refraktometer for online måling av konsentrasjonen, tetthet og renhet av mange væsker.

  Kategorier: ,
  Beskrivelse

  Refraktometri – med andre ord, måling av lysbrytning – er en veletablert metode for måling av konsentrasjonen, tetthet og renhet av mange væsker.
  I motsetning til refraktometre som ofte brukes i laboratorier, fungerer PIOX R721 i henhold til FLEXIM’s patenterte overført-lys-prinsipp. Målingen av lysbrytning direkte i mediet gir høyeste prosesssikkerhet og nøyaktighet uavhengig av mulige avsetninger på prismen. Dessuten skaper dobbeltprisme på PIOX R721 to lystråler som måles. Differansemåling eliminerer ytre påvirkninger og sikrer pålitelige måleverdier uten drift.

  Ved å måle brytningindeks direkte i prosessen med Piox® R721 sikrer man en svært nøyaktig, langvarig pålitelig og kontinuerlig kvalitetskontroll, enten i hygieniske og ultra-rene sanitære eller krevende industrielle miljøer med høye prosesstrykk, temperaturer og korrosive medier.

  I mange produksjonsprosess så kan det å ha analysedata tilgjengelig for operatøren kontinuerlig være nøkkelen for å sikre effektiv produksjon og kvalitetskontroll, dessuten vil det ikke være behov for hyppige prøvetakinger i prosess og laboratorieanalyser.

  Den nye versjon PIOX R721 er forbedret på en rekke områder helt fra sensoren til elektronikken.

  Leveres hovedsaklig i tre varianter; Kjemisk, hygienisk eller kjemisk for korrosive medier (PTFE)

  • Innebygd standard-applikasjoner, f.eks måling av sukkerkonsentrasjonen i ° Brix
  • Kalkulering av brukerdefinerte utgangsverdier: f.eks tetthet, vekt%, vol%, g/l tørrvekt
  • Transmitter kan tilkobles to uavhengige sensorer
  • Enkel etablering og håndtering av brukerdefinerte datasett ved hjelp av medfølgende programvare
  • Måling av tredobbelt eller høyere stoffblandinger på basis av eksterne verdier som lydhastighet, tetthet, ledningsevne, etc.
  • Kan leveres med mange ulike applikasjons-spesifikke innganger og utganger, analoge og digitale
  • EX-sikre modeller tilgjengelig (ATEX Sone 2); Sensor godkjent for ATEX sone 1/0 (Ex ia, egensikker)