Show all
PIOX S for konsentrasjonsanalyse, dosering av kjemikalier og kvalitetskontrollPIOX S for konsentrasjonsanalyse, dosering av kjemikalier og kvalitetskontroll
 • PIOX S for konsentrasjonsanalyse, dosering av kjemikalier og kvalitetskontroll
 • PIOX S

  Piox® S brukes hovedsakelig for konsentrasjonsanalyse ved prosesskontroll.

  Beskrivelse

  Piox® S brukes hovedsakelig for konsentrasjonsanalyse ved prosesskontroll, dosering av kjemikalier eller for generell kvalitetskontroll. Andre applikasjoner er overvåkning av krystallisering eller faseseparasjons-prosesser for en riktig produktidentifisering. Alternativt kan tetthet, utnyttelsesgrad, Brix eller andre kundespesifikke måleverdier vises.

  Ved å kombinere disse funksjonene med den integrerte volumetriske flowmålingen, er Piox Ssystemet i stand til å beregne (den konsentrasjon kompenserte) masse-flowen.
  Piox S Mass Flow er et alternativ til Coriolis flowmeter og har fordelen at ikke noe av utstyret er i kontakt med mediet.

  Aktuelle applikasjoner:

  • Svovelsyre
  • Salpetersyre
  • Natronlut
  • Flussyre
  • Saltsyre
  • Etanol
  • Sukker
  • Kaffeekstrakt