Show all
CEm-system bestående av væske flow-kontroller, mass-flow kontroller og temperatur regulert fordamperCEm-system bestående av væske flow-kontroller, mass-flow kontroller og temperatur regulert fordamper
 • CEm-system bestående av væske flow-kontroller, mass-flow kontroller og temperatur regulert fordamper
 • Vapor Delivery Module
 • Cem-System

  System der man kan fordampe væsker blandet med gass.

  Kategori:
  Beskrivelse

  Cem-System (Controlled Evaporation and Mixing) er et system der man kan fordampe væsker blandet med gass.
  Systemet består av en væske flow-kontroller, en mass-flow kontroller (MFC) for gass og en temperatur regulert fordamper.
  Takler forskjellige væsker, gassblandinger og løsemidler. Det er også mulig å benytte Coriolis flowmeter fra mini-CORI serien på væskesiden.

  Fordampningsystemet har rask respons, god nøyaktighet og høy repeterbarhet.

  Applikasjoner:

  • CVD (kjemisk avsetting fra gassfase), pålegging av tynne sjikt på en overflate (coating)
  • Testing og kalibrering av analysatorer med referanse av gassdamp-konsentrasjon
  • Effekt av giftig gass på verneutstyr
  • Analysatorer med referanse av H2O damp-konsentrasjoner
  • Fukting av brensel
  • Analyse
  • Anestesi

  Kapasiteter:

  Modell Beskrivelse Maks kapasitet
  (Vann)
  Maks kapasitet (Gass) Maks. temp.
  W-101A 10 W, for µ-FLOW 2 g/h Liquid 4 ln/min Gas 200°C
  W-102A 10 W, for LIQUI-FLOW™/ mini CORI-FLOW™ 30 g/h Liquid 4 ln/min Gas 200°C
  W-202A 100 W, for LIQUI-FLOW™/ mini CORI-FLOW™ 120 g/h Liquid 10 ln/min Gas 200°C
  W-303B 1000 W, for LIQUI-FLOW™/ mini CORI-FLOW™ 1200 g/h Liquid 100 ln/min Gas 200°C
  SW-100 10 W, VDM-Series 30 g/h Liquid 4 ln/min Gas 200°C
  SW-200 100 W, VDM-Series 120 g/h Liquid 10 ln/min Gas 200°C


  VDM-Serien
   (Vapor Delivery Modules)

  Basert på CEM teknologien har Bronkhorst designet en kompakt modul der alle komponenter er innebygd og mer!
  VDM-serien har integrert strømforsyning med display (1,8″ TFT) og kontrollfunksjoner.
  Hele modulen kan spesifiseres, se brosjyre for muligheter.

  Se brosjyre
  Se brosjyre