Show all
TannhjulTannhjul
 • Tannhjul
 • Måleprinsipp

  En fortrengningsmåler er en måler som altid leder et konstant volum gjennom seg.

  Kategorier: ,
  Beskrivelse

  En fortrengningsmåler er en måler som altid leder et konstant volum gjennom seg. På bildet under ser vi at når væsken ledes inn i måleren «fanges» det av det ovale tannhjulet og ledes deretter ut av måleren. Rotasjonshastigheten er proporsjonal med volum flowen, uansett om tetthet eller viskositet endrer seg. Dette gjør at slike målere er svært nøyaktige.

  Det er en stor fordel at måleren ikke endrer karakteristikk (pulsfaktor) pga f.eks. temperaturendringer.
  Denne type måler er som oftest avhengig av filtrering og krever et smørende mediet.