Show all
Flowguard termisk ekspansjonskompensatorFlowguard termisk ekspansjonskompensator
 • Flowguard termisk ekspansjonskompensator
 • Illustrasjon av ekspansjon av væske ved økte temperaturer
 • Illustrasjon av Flowguard termisk ekspansjonskompensator som forhindrer ekspansjon av væske
 • Thermal expension compensators

  Pulsdemper ladet med gass separat fra prosessen ved en fleksibel membran.

  Kategori:
  Beskrivelse

  Problemet


  Når væske i ett rør som er lukket mellom to ventiler blir utsatt for økt temperatur, vil ekspansjon av væsken føre til at det blir høyt trykk i røret.
  Dette kan skade instrumentering, rør og utstyr. Kostbar lekkasje av produkt fra flenser eller pakninger kan føre til risiko for personell og utslipp til omgivelsene.

  Løsningen


  En Flowguard termisk ekspansjons-kompensator er en pulsdemper som er ladet med gass separat fra prosessen ved en fleksibel membran.
  Det økte volumet av væsken vil forskyve membranen og komprimere gasen i pulsdemperen.
  Når temperaturen synker vil væsken forskyves tilbake i rørsystemet.
  Dermed kan man utelukke avlastningsventiler, retur rør, avfallstanker og det er ingen risiko for tap av produkt.

  Se brosjyre