Kalibrering av flowmeter for gass

Kalibrering av flowmeter for gass

Det er viktig å kalibrere flowmetere

Kalibrering av et flowmeter skal ikke tas for gitt, og termiske masse flowmetere er intet unntak. Et flowmeter kan bygges med strenge toleranser, og med den mest moderne teknologien på markedet. Hvis kalibreringen er unøyaktig eller er usikker på grunn av en ekvivalentsbasert kalibrerings- eller simuleringsmetode i stedet for en “faktisk” mediekalibrering, kan flowmeteret gi utilfredsstillende resultater.

Slik fungerer et termisk masseflowmeter

Alle termiske masseflowmetere fungerer ved å måle kjøleeffekten av at gass strømmer forbi sensoren. Kjøleeffekten er stort sett en funksjon avgassegenskapene, for eksempel: termisk ledningsevne, spesifikk varme, tetthet,og viskositet. Dette gjelder alle termiske masseflowmetere, uavhengig av deresmåleteknikk, og produsent. I tillegg kommer variasjoner i sensorenes karakteristikk, og hvordan hver sensor blir påvirket av variasjoner i prosessen.

Vil du vite mer?

Her kan du lese en omfattende artikkel om kalibering av flowmetere, hvordan det utføres og hvorfor det er viktig med nøyaktig kalibrerte flowmetere.

Les mer om FC ST100

www.fluidcomponents.com