Attribute filter: systec control

  • DeltaflowC Inline Venturi flowmeter

    DeltaflowC Inline Venturi flowmeter

    Multivariabel masseflowmeter for gass, med innebygd difftrykk, trykk og temperatursensor. Les mer…

  • Deltaflow Pitotrør

    Deltaflow Pitotrør

    Deltaflow er en kostnadseffektivt og energieffektiv mengdemåler som bruker et midlende Pitotrør til å måle strømning av gasser, væsker og damp. For rør fra 1…2500 mm. Les mer…