Anvedelser for termiske flowmetere

Anvedelser for termiske flowmetere

Bronkhorst mass flow

Bronkhorst applications

Bronkhorst har laget en serie artikler som viser problemer i forskjellige prosesser, løst med Bronkhorst intsrumenter, ofte i tett samarbeid med kundene. Under finnes et utdrag som tar for seg Termiske Masseflow metere og kontrollere, merk artiklene er på engelsk.

Tilsetning av luft i iskremproduksjon – Ice Cream Aeration.pdf

Overflatebehandling av glass (vinduer) – Glass Coating.pdf

Gass Kromatograf – Gas Chromatography.pdf

Overflatebehandling med diamantfilm – Diamond deposition HFCVD.pdf

Plasmaspraying – Plasma Spraying.pdf