”Clamp-on” energimålere for vannbåren varme

”Clamp-on” energimålere for vannbåren varme

FLUXUS F601 for energimåling

Med stigende energipriser og et økt fokus på klimatiltak er det viktig å få kontroll på energiforbruket.

Første steg for å få kontroll er å kartlegge det faktiske forbruket.

Med «Clamp-on» ultralyd energimålere kan man koble seg på utsiden av røret og lese av energimengden selv ved lave hastigheter.
Med bruk av en slik energimåler får du et vedlikeholdsfritt og pålitelig anlegg.
Du har en komponent for alt; temperaturmåling, mengdemåling, energimåling og datalogging.

Som alle målerne i FLUXUS-serien, måler F601 Energy den volumetriske strømningshastigheten ikke-invasivt via sine ultralyd transducere fra utsiden av røret. Samtidig måler temperaturprober temperaturene ved tilførsels- og returlinjene i varme- eller kjølesystemet. Fra temperaturforskjellen og målt volumstrømning og på grunnlag av de fysiske medieparametrene (væskens entalpi-data lagret i måleren) kalkuleres varme- eller kjøle ytelsen.

Måleprinsipp clamp-on energimåler

Måleprinsipp clamp-on energimåler

Slike energimålinger kan gjøres midlertidig med en bærbar måler F601 Energy eller permanent med en Fluxus F721.

Portabel måler: Fluxus F601

Vi har også bærbare energimålere for utleie.

For mer informasjon, se brosjyre