Måling av våt eller fuktig gass, med termisk måler fra FCI

Måling av våt eller fuktig gass, med termisk måler fra FCI

Med FCI sine termiske massemålere kan man måle våt eller fuktig gass

 

Måling av våt eller fuktig gass har vært en utfordring for termiske sensorer på grunn av den store kjøleeffekten som vann har på en oppvarmet sensor. FCI har jobbet lenge med å utvikle målere som skal tåle våt eller fuktig gass, uten at det går ut over kvaliteten på målingene. Med målere fra FCI kan vi tilby gode løsninger for applikasjoner med våt eller fuktig gass.

Les full artikkel

Mer om FCI ST80

www.fluidcomponents.com