Bronkhorst Mass-Stream

Bronkhorst Mass-Stream er allsidige og robuste flowmålere som bruker det termiske måleprinsippet CTA. Disse flowmålerene brukes i mange forskjellige sektorer og næringer.

CTA-sensoren består av to sonder. Den første er et varmeelement og den andre er en temperatursensor. En konstant temperaturforskjell oppstår mellom probene, uavhengig av strømningshastighet. Den faktiske massestrømshastigheten beregnes ved å måle den variable effekten som er nødvendig for å opprettholde denne konstante temperaturforskjellen når gassen strømmer over sensoren.
Basert på Kings Law, desto større gasshastighet over probene, desto større kjøleeffekt. Med en Wheatstone-bro, kan kraften som er nødvendig for å opprettholde en konstant temperaturforskjell over probene, måles som et økende spenningssignal.

Sensorens to prober fungerer som beinene til Wheatstone-broen. Når varmeproben blir avkjølt av gassen, blir probens motstand redusert og mer energi kreves for å opprettholde temperaturforskjellen.

Lavt trykkfall, mange applikasjoner

Trykkfallet over Mass-Stream er nesten som i et rør med rett lengde og er derfor vanligvis ubetydelig. For å sikre at instrumentene er mindre følsomme overfor oppstrøms rørkonfigurasjoner, brukes spesielle filtre til å regulere strømningsprofilen gjennom instrumentets kropp. Disse filtrene, sammen med typen rørforbindelser, er ofte den viktigste årsaken til trykkfall gjennom Mass-Stream.

Bronkhorst mass-stream måleprinsipp. Viser innsiden av en måler med filter og sensorer, piler viser flowretningen.

Bryggerier:

-Oksygen injeksjon i vørter.

TOksygen er en viktig komponent for vekst og reprodusering av gjær som gjør sukkeret i vørteren om til alkohol. For mye oksygen kan stimulere uønsket bakteriell vekst som gir ubehagelige aromaer og smaker i sluttproduktet. Omvendt, hvis det ikke er nok oksygen i vørteren, vil gjærcelleveksten være ekstremt begrenset da oksygen brukes i cellemembranens syntese. Med begrenset gjærvekst vil full fermentering av sukkeret i vørteren bli utvidet eller ikke fullført, noe som også vil produsere uønskede smaker og aromaer.
Mengden oksygen som kreves, er avhengig av gjærmengden som brukes og sammensetningen av vørteren og som sådan vil bli variere med forskjellige oppskrifter av øl.

Injeksjon av CO2

Kommersielt øl brygges ofte «flatt» med karbondioksidet injisert etter at gjæringen har blitt fullført og ølet har blitt pasteurisert. Dette gir et mer uniont sluttprodukt, ønsket av de fleste masseprodusenter.
Karbonisering gir ølet sprudlende kvalitet som er spesielt forventet i lager og hvete øl.
Mass-Stream produktserien er ideell for begge disse bruksområdene i bryggeriindustrien, da den tilbyr et robust design og valgfri vanntett (IP65) integrert skjerm. Mass-Stream-serien har også teller- og batch kontrollfunksjon for å sikre at riktig mengde gass har blitt injisert i produktet.

Tanker i ett bryggeri viser anvenligheten av ett flowmeter fra Bronkhorst.

Varmebehandling og kontroll av gass brennere:

Ved brenner kontroll og lignende anvendelser som varmebehandling og flammesprøyting, må mengden gass både kontrolleres og gjentas. Dette sikrer at riktig flammestørrelse form og temperatur opprettholdes uavhengig av trykk i tilførselsgassen. Dette er spesielt viktig da forsyningstrykket kan variere avhengig av hvor full gassflasken er, eller hvor mange brukspunkter som benyttes på en forsyningsgassring.

Termisk sprøyting (plasmasprøyting)

Det finnes flere forskjellige typer termisk sprøyting. Generelt involverer fremgangsmåten sprøyting av smeltede partikler på en fremstilt overflate.
For plasmasprøyting injiseres en wire, væske eller pulver, i en plasmaflamme, hvorved det smeltes i dråper og avsattes med høy hastighet på materialet som skal belegges.
Dette prinsippet brukes blandt annet i 3D printing av metaller. Her er kontroll på sveisegassen viktig, for å sikre et godt og rent sluttprodukt. Bronkhorst Mass-Stream blir i slike applikasjoner brukt for å kontrollere tilførsel av sveisegass, som Argon, CO2 eller N2.

Varmebehandling

Varmebehandling er en kontrollert prosess som brukes til å forandre mikrostrukturen til metaller, legeringer og noen ganger plast for å gi visse ønskede egenskaper. Disse egenskapene kan inneholde overflatehardhet, temperaturmotstand, duktilitet og styrke.
Arbeidsstykket som skal varmebehandles, kan enten plasseres i en mindre ovn eller en større ovn hvor omgivende atmosfære er forsiktig temperaturstyrt, eller den kan plasseres direkte i selve flammen for et mer målrettet, begrenset område av varmebehandling.
Ved bruk av ovn er repeterbarhet og stabilitet viktig slik at pålitelig og forutsigbar temperaturendring kan opprettholdes.
For direkte flammebehandling er det viktig at brennerenes størrelse, form og effektivitet opprettholdes, både ved optimal prosess temperatur og ved første tenning. Hver tilstand krever nøyaktig og repeterbar tilførsel av forbrenningsgassen.

Bronkhorst Mass-Stream instrumentserien gir en ideell løsning for termisk sprøyting og varmebehandling ved å gi:

  • Enkel, kompatkt løsning med innebygd PID-kontroll for måler og ventil
  • «stay in position» -ventil i tilfelle strømavbrudd, slik at ovnen eller flammen forblir konstant, og prosessen kan fortsette.
  • Digitale og analoge styresignaler, med valgfri visuell visning, for å passe til et bredt utvalg av kundespesifikasjoner.
  • Lavt strømforbruk for høy forbrenningsgass flow kontroll.
En forbrenningsovn for glass. Kontrollert brennere med gas fra vår leverandør Bronkhorst.
Ta kontakt

Har du spørsmål om artikkelen? Ta kontakt med våre produkteksperter

Les mer her

Jan Kristian Hauge

Salgsingeniør

906 45 314

Simon N. Stenhaug Obaro

Salgsingeniør

971 35 139
Relaterte produkter
Mass-Stream D-6400 Masseflowmeter

Robust og anvendelig flowmåler/kontroller med integrert display.

IN-FLOW Select

IN-FLOW Select serien av industrielle termiske masse flowmetere/kontrollere fra Bronkhorst

MASS-VIEW ® Digitalt rotameter

Et smart alternativ til tradisjonelle rotametere. Digital termisk måler, uavhengig av trykk og…