Clamp-on Ultralyd prinsipp

Gangtidsmetoden utnytter det faktum at overføringshastigheten til et ultralydsignal avhenger av strømningshastigheten til mediet.

Flowmåling ved hjelp av Transit-Time (gangtid) differanse prinsippet

FLUXUS-serien fra FLEXIM er en av ikke-invasiv ultralyd gass- og væskestrømmålere som fungerer i henhold til transitt-tidsforskjellen.

Denne målemetoden utnytter det faktum at overføringshastigheten til et ultralydsignal avhenger av strømningshastigheten til mediet. På samme måte som en svømmer som svømmer mot strømmen, flytter et ultralydsignal seg langsommere mot mediets strømningsretning enn i strømningsretningen.

Målingen skjer ved at det sendes to ultralydpulser gjennom mediet, en med strømningsretningen og den andre mot. Transduserne fungerer alternativt som en sender og en mottaker. Transittiden for ultralydsignalet som forplanter seg i strømningsretningen er kortere enn transittiden for signalet som forplanter seg mot strømningsretningen.

En transitt-tidsforskjell, Δt, kan således måles og gir den gjennomsnittlige strømningshastigheten basert på forplantningsveien til ultralydsignalene. En ytterligere profilkorreksjon utføres av FLEXIM sine proprietære algoritmer for å oppnå en eksepsjonell nøyaktighet på gjennomsnitts-flow på rørets tverrsnitt – som er proporsjonal med volumflowen. Dersom partikler eller gassbobler overskrider en grenseverdi på 10% av den totale volumstrømmen, bytter FLUXUS automatisk til den innebygde HybridTrek-modusen, og sikrer kontinuerlig måling selv ved slike utfordrende applikasjoner.

Siden ultralydpulsene forplanter seg i faste stoffer, kan transduserne monteres på utsiden av røret. Måling er derfor ikke-invasiv, og det kreves derfor ikke kutting eller sveising av rør for montering av transduserne.

Ta kontakt

Har du spørsmål om artikkelen? Ta kontakt med våre produkteksperter

Les mer her

Aleksander Breivik

Daglig leder

934 48 582

Bjørnar Stenseth

Salgsingeniør

481 01 859
Relaterte produkter
FLUXUS F/G 721

FLUXUS F401

FLUXUS F532

Flexim sin løsning for mengdemåling innen vann og avløps-sektoren

FLUXUS F601

Dette fleksible og brukervennlige bærbare flowmeteret er ideell for service og vedlikehold.

FLUXUS F/G 831

2-kanal clamp-on ultralyd flowmeter med innganger for EX område