Mengdemålere for fiskeoppdrettsanlegg

Vi har lang erfaring som leverandør av måleutstyr til akvakulturnæringen, og kan tilby et stort utvalg flowmetere for fiskeoppdrettsanlegg.

Først og fremst fiskevelferd

Lave oksygennivåer i merder og basseng har stor innvirkning på fiskevelferden og produksjonseffektiviteten. I merder og bassenger kan det oppstå en metning av oksygennivå på mellom 30 og 70 prosent. Dette skjer spesielt ved høy temperatur i vannet og når det er mye fisk i merdene. Ved høy temperatur i vannet øker fiskens oksygenopptak, som igjen betyr at det blir mindre oksygen i vannet. Det kan føre til redusert vekst og lavt matinntak for fisken. Det kan også føre til økt forekomst av lakselus. Løsningen er å tilsette oksygen eller ren luft til vannet for å sørge for bedre fiskevelferd og færre lakselus.

Bedre kontroll med flowmeter

Når det tilsettes oksygen til merder og bassenger brukes gjennomstrømningsmålere for å til enhver tid se hvor mye gass som strømmer gjennom rørene. Det er også bruk for gjennomstrømningsmålere som teller vannmengden som brukes, som sørger for at man har god oversikt over vannutgifter- og bruk på anlegget.

Når man skal måle oksygen er det viktig å ha målere som er rengjort for oksygen. Dette er et viktig sikkerhetstiltak som sørger for at det ikke oppstår brann. Flowmetere egnet for oksygenbruk fra oss leveres avfettet for oksygenbruk.

Vi leverer for både små og store anlegg

Det er store mengder vann og oksygen som skal inn og ut av et fiskeoppdrettsanlegg. Bruk av flowmetere gir bedre kontroll, økt sikkerhet og ikke minst større fiskevelferd. Vi har måleutstyret du trenger for å utføre målingene.

Flow-Teknikk har et bredt utvalg mengdemålere som regulerer oksygeninnholdet i merder og bassenger.

Grundig rådgivning før kjøp

Det finnes mange forskjellige måter å måle flow på. Vi har spesialkompetanse på flowmåling, og kjenner fordeler og ulemper ved de ulike applikasjonene. Derfor tilbyr vi våre kunder et komplett flow-program, med god kommunikasjon og rådgivning for hvert enkelt prosjekt.

Utleie av flowmetere med ultralyd

Noen ganger er det mest fornuftig å leie mengdemålere. Flow-Teknikk har et utvalg clamp-on mengdemålere til utleie, som fungerer på de fleste rør og dimensjoner.

Fluxus F601 er et fleksibelt og brukervennlig flowmeter, som enkelt kan fraktes til anlegget ved hjelp av en robust pelican koffert. Flowmeteret kan brukes på de fleste industrielle anlegg og bruker ultralyd for å utføre målinger. Dette er et innovativt måleprinsipp som gjør det mulig å foreta nøyaktige målinger uten å gjøre inngrep på rør eller stoppe produksjonen. Det betyr mindre nedetid på fiskeoppdrettsanlegg, selv om det er behov for målinger.

Clamp-on flowmåler koblet opp på ett rør hos kunden med bærbar display for avlesning.
Ta kontakt

Har du spørsmål om artikkelen? Ta kontakt med våre produkteksperter

Les mer her

Marianne Tveit Grøsland

Salgsingeniør

959 74 533

Bjørnar Stenseth

Salgsingeniør

481 01 859
Relaterte produkter
Stålrotameter, M21 serien

Stålrørs rotameter for høye trykk og små til mellomstore kapasiteter.

A61 Purgemaster Rotameter

Purgerotameter i messing eller 316SS, for væske eller gass

RS Rotameter

Purgerotameter for mengdemåling av oksygen.

FLUXUS F601

Dette fleksible og brukervennlige bærbare flowmeteret er ideell for service og vedlikehold.

Utleie flowmeter

Lei ett clamp-on flowmeter for å kontrollere eksisterende flowmetere

Mass-Stream D-6400 Masseflowmeter

Robust og anvendelig flowmåler/kontroller med integrert display.