Konvensjonelle bobleanlegg sammenlignet med CEM

Konvensjonelle Bobleanlegg Sammenlignet med Cem (Controlled Evaporation and Mixing system) for fukting av luft.

Bronkhorst CEM

I forskjellige prosesser, for eksempel aldringsprosesser, validering/testing og forskning på plantevekst, er ofte en stabil flow av fuktig luft viktig for å oppnå spesifikke omgivelseskriterier i et testkammer. Små konsentrasjoner av fuktig luft kan lages ved hjelp av et konvensjonelt boble-system. Et konvensjonelt boble-system krever optimal kontroll på trykk og tremperatur. Kvaliteten på den fuktede luften avhenger en teoretisk kalkulasjon av metningen av luft gjennom væsken og nøyaktigheten på trykk og temperaturkontrollen. Ved å benytte denne metoden er det vanskelig å oppnå en helt nøyaktig verdi på luftfuktigheten.
Bronkhorst CEM er en innovativ fordampningsløsning som benytter en flow controller for væske, en flow controller for gass, samt en temperaturstyrt blande- og fordampningsenhet.
Sammenlignet med konvensjonelle boblesystemer, bruker en CEM en mer direkte fremgangsmetode.

Fremgangsmåten er veldig enkel, og i teorien kan alle konsentrasjoner lages på få sekunder, med høy nøyaktighet og repeterbarhet. Den relative fuktigheten kan justeres mellom 5 og 95%.

 

Fuktighetsinnholdet er nøyaktig kontrollert av væskeflow kontrolleren og luft (eller gass) flow blir justert av flow kontroller for gass. På toppen av CEM’en sitter en mikseventil for korrekt automatisering av væskedosering i gass flowen. Grunnet et lavt trykk på væsken i gassen, kan væsken evaporere på en lav temperatur i det spiralformede varmerøret.

 

En CEM system består av:

  1. En masseflow kontroller for gass, måling og dosering av den bærende gassen.
  2. Et masseflowmeter for væske, måling av væsketilførselen
  3. Temperatur kontrollert miksing og evaporering (CEM) for kontroll av flow fra væskekilde og miksing av denne med en gass flow, som resulterer i total evaporering; sammen med temperatur kontrollert varmeveksler for å tilføre varme til miksen. Standard Bronkhorst CEM systemer kan leveres som komplette løsninger, inkludert styringselektronikk, for å realisere en løsning for fordampning/evaporering i nær sagt alle situasjoner.
Utvalgte Produkter
Bronkhorst E-8000

E-8000, gir Strømforsyning, avlesning og kontroll for Bronkhorst instrumenter

Cem-System

Cem-System, Controlled Evaporation and Mixing er et system der man kan fordampe væsker blandet med…

EL-FLOW Prestige

EL-Flow Prestige er den mest avanserte og nøyaktige termiske masseflowmeter/kontrolleren på…

LIQUI-Flow Termisk Væskeflowmeter

Liqui-Flow® Serien L10/L20 flowmeter/kontroller for lave mengder.

Bronkhorst Trykkontroller

Digitale trykksensorer og kontrollere for gasser og væsker.