Måleprinsipp for krysskorrelasjon

Hurtigstrømmende væsker som damp er preget av en turbulent flowprofil

To ultralydstransducere er montert med en definert avstand på røret som danner to kanaler. De sender ultralydsignaler gjennom røret. Denne målemetoden utnytter det faktum at ultralydsignaler er modulert av mediets turbulensmønster som signalene sendes gjennom. Moduleringen av begge signalkanalene sammenlignes kontinuerlig med hverandre. Turbulensmønstre som passerer begge signalkanalene gjenkjennes og tiden måles mellom de to kanalene. Tatt i betraktning avstanden mellom begge kanalene og reisetiden for turbulensmønstre mellom dem, kalkuleres strømningshastigheten.

Siden ultralyd forplantes i faste stoffer, kan transducerne monteres utenpå røret. Målingen er derfor ikke-invasiv, som betyr at det ikke er nødvendig med kutting eller sveising av rør for installasjon av transducerne.

Les mer om produktet her

Utvalgte produkter
FLUXUS G601 ST

FLUXUS G721 ST

FLUXUS G722 ST-HT

Clamp-On ultralyd flowmåling av høytemperatur damp 100-400°C