PIOX R721 prosess refraktometer

Refraktometri – med andre ord, måling av lysbrytning – er en veletablert metode for måling av konsentrasjonen, tetthet og renhet av mange væsker.
I motsetning til refraktometre som ofte brukes i laboratorier, fungerer PIOX R721 i henhold til FLEXIM’s patenterte overført-lys-prinsipp. Målingen av lysbrytning direkte i mediet gir høyeste prosesssikkerhet og nøyaktighet uavhengig av mulige avsetninger på prismen. Dessuten skaper dobbeltprisme på PIOX R721 to lystråler som måles. Differansemåling eliminerer ytre påvirkninger og sikrer pålitelige måleverdier uten drift.

Ved å måle brytningindeks direkte i prosessen med Piox® R721 sikrer man en svært nøyaktig, langvarig pålitelig og kontinuerlig kvalitetskontroll, enten i hygieniske og ultra-rene sanitære eller krevende industrielle miljøer med høye prosesstrykk, temperaturer og korrosive medier.

I mange produksjonsprosess så kan det å ha analysedata tilgjengelig for operatøren kontinuerlig være nøkkelen for å sikre effektiv produksjon og kvalitetskontroll, dessuten vil det ikke være behov for hyppige prøvetakinger i prosess og laboratorieanalyser.

Den nye versjon PIOX R721 er forbedret på en rekke områder helt fra sensoren til elektronikken.

Leveres hovedsaklig i tre varianter; Kjemisk, hygienisk eller kjemisk for korrosive medier (PTFE)

  • Innebygd standard-applikasjoner, f.eks måling av sukkerkonsentrasjonen i ° Brix
  • Kalkulering av brukerdefinerte utgangsverdier: f.eks tetthet, vekt%, vol%, g/l tørrvekt
  • Transmitter kan tilkobles to uavhengige sensorer
  • Enkel etablering og håndtering av brukerdefinerte datasett ved hjelp av medfølgende programvare
  • Måling av tredobbelt eller høyere stoffblandinger på basis av eksterne verdier som lydhastighet, tetthet, ledningsevne, etc.
  • Kan leveres med mange ulike applikasjons-spesifikke innganger og utganger, analoge og digitale
  • EX-sikre modeller tilgjengelig (ATEX Sone 2); Sensor godkjent for ATEX sone 1/0 (Ex ia, egensikker)
Les mer Send forespørsel
Egenskaper+
Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om våre produkter

Les mer

Aleksander Breivik

Daglig leder

934 48 582

Bjørnar Stenseth

Salgsingeniør

481 01 859
Relaterte produkter
OMD-24/2008 Olje i vann måler

Olje i vann måler for overvåkning av lensevann på skip.

OMD-32 Olje i vann måler

Olje i vann måler for i industri.

TMD-90 Turbiditet i vann analysator

Turbiditet i vann monitor til bruk i alle bransjer.

WMD-1005 vann i olje analysator

Vann i olje analysator, til bruk i industri, offshore, og marine

Vanguard Trådløs Gassdetektor

Vanguard Trådløs gassdetektor. Toxic and Combustible WirelessHART® Gas Detector er en ideell…

PIOX S

Piox® S brukes hovedsakelig for konsentrasjonsanalyse ved prosesskontroll.