Portabel Clamp on Ultralyd

Portabel Clamp on Ultralyd flowmeter er brukerorienterte toppvalg innen service og vedlikehold. Vår portable måler brukes til å bekrefte eller overvåke eksisterende mengdemålere, og flow switcher. De kan også brukes i prosesser som mangler en flowmåler i utgangspunktet, uten at man trenger å stenge ned.

Portabel Clamp on Ultralyd flowmeter gir unektelig en betydelig grad av allsidighet. Clamp-on ultralyd flowmålere er lette å installere, og kan settes i drift uten å forstyrre pågående prosesser. Det er nok med en transmitter for å dekke det meste av industrielle behov (DN20 til DN1000). Med Fluxus F601 får du en pålitelig avlesning på kort tid, og Li-Ion batteriet gir en sikker drift i 24 timer. Samtidig har målerne mulighet for analog utgang og logging som kan hentes ut i Excel format.

Det er ikke behov for nullpunktsjustering ettersom kalibreringsdata og sensorparametere er lagret i transmitterens interne minne og blir automatisk lest og behandlet. Transducer-paret er perfekt synkronisert for å sikre optimal nullpunktsstabilitet. Transducer-paret kompenserer også for endret temperatur i prosessen.

Instrumentet leveres i en solid pelicase koffert med nok plass til alle utstyrsenheter og tilleggsdeler. Både transmitteren og transducerne inkluderer kalibreringssertifikater. I tillegg, finnes det mulighet for å oppgradere med en ultralyd veggtykkelsesmåler som kan kobles direkte til F601, og dermed forsikre deg om at du har nøyaktig kontroll av rørveggtykkelsen.

Oppdater søk