FLUXUS SIL

FLUXUS clamp-on ultralydmålere har alltid vært første valget når det gjelder å opprettholde nøyaktige målinger under vanskelige forhold – f.eks. under flowmåling av aggressive, giftige eller eksplosive medier ved høye temperaturer eller høyt trykk.
FLUXUS måler fra den sikre siden: Fra utsiden.

Clamp-on ultralyd transducere monteres på utsiden av røret under drift og uten risiko for lekkasje. Ultralydsmålemetoden trenger ingen væske berørte deler, dermed utgjør det ingen risiko for tilstopping og blir ikke utsatt for mekanisk stress, noe som betyr at den praktisk talt er slitasjefri.

Ettersom de væske berørte delene i in-line målere ikke er underlagt «Failure Mode Effects» og «Diagnostics Analysis» (FMEDA), er de ikke inkludert i sertifiseringen – som presenterer en sikkerhetsrisiko. På den annen side inkluderer SIL 2-sertifiseringen av FLUXUS «non-invasiv» strømningsmåler hele målesystemet – transmitter og transducere. Den inkluderer også det patenterte WaveInjector monterings-systemet for ekstreme temperaturer, som muliggjør flowmåling av væske ved temperaturer fra så lavt som -190°C til +650°C.

Sikkerhet uten avbrudd.
Fordelene ved FLEXIMs «non-invasiv» flowmålingsteknologi betaler seg enda mer over hele livssyklusen:
Det er aldri nødvendig å modifisere rørsystemet eller stanse prosessen når det utføres periodiske kontroller. Selvdiagnostiserings-funksjonene i FLUXUS kan utføres enkelt for å nøyaktig vurdere påliteligheten og kvaliteten på målingen. Enda mer detaljerte funksjonstester som alarmtest eller tester for å overvåke overholdelse av krav til målenøyaktighet, vil aldri forstyrre anleggets drift.

Les mer Send forespørsel
Egenskaper+
Nedlastinger+
Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om våre produkter

Les mer
Relaterte produkter
FLT93S/F Termisk flow switch

FLT93S/F termisk flow switch, er en instikkbar termisk flow switch for flow og temperatur…

FCI FS10i Masseflowmeter for luft, og Naturgass

FCI FS10i Masseflowmeter er en kompakt og økonomisk løsning for måling av luft eller naturgass,…

FLUXUS F/G 721

FLUXUS F/G 722

Vår mest avanserte transmitter med synkronisert midling av kanaler. Hurtig kanalveksling – Høy…

FLUXUS F/G 831

2-kanal clamp-on ultralyd flowmeter med innganger for EX område

FLUXUS F532

Flexim sin løsning for mengdemåling innen vann og avløps-sektoren