Waveinjector®

Waveinjector® gjør flowmåling mulig på både svært lave (-190°C) og svært høye temperaturer (600°C), selv i eksplosjonsfarlig område. Det gir deg de velkjente fordelene av «Clamp-on» ultralyd teknologi: Måling utenpå røret, uavhengig av trykk og medium, med et stort dynamisk område og en høy fleksibilitet. Ingen fare for tilstopping av rør eller trykkfall.

Ingen spesielle transdusere er nødvendig for måling av væsker med høy temperatur.
Standard transdusere festes ganske enkelt til Waveinjector®.
Avnhengig av applikasjon så kan hele målesystemet monteres og settes i drift uten å stanse prosessen.

Selv flytende naturgass (LNG) er mulig med denne unike teknologien fra Flexim.
Se egen produktside for FLUXUS Cryo.

Les mer Send forespørsel
Egenskaper+
Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om våre produkter

Les mer