CORIOLIS FLOWMETERE

Coriolis flowmetere, er blant de mest avanserte og nøyaktige mengdemålerene vi leverer. Flow-Teknikks unike portefølje, gjør at vi kan levere coriolis flowmålere i størrelser fra 2 g/h, helt opptil 230 000 kg/h. Denne unike kombinasjonen av størrelser, er det kun Flow-Teknikk som kan levere i Norge. Vi leverer coriolis flowmetere for alle typer applikasjoner og størrelser. Med Bronkhorst sin Mini-coriolis serie kan vi tilby veldig nøyaktig måling og kontroll på ekstremt lave mengder. Coriolis målerne fra KEM og Heinrichs, er av høy Tysk mekanisk kvalitet, og egner seg i flere typer appliksjoner. Disse målerne kan brukes på alt fra fyllestasjoner for gass til drivstoffmåling på skip.

Coriolis flowmeterne kan måle masseflow, volumflow, og tetthet av av både væske og gass. Dette gjør også at målerne vil kompensere for endringer i trykk og temperatur ved måling av gass.

Hver Coriolis måler har ett eller flere målerør som vibrerer ved hjelp av en eksitator. Når mediet strømmer i målerøret, vil vibrasjonen få ytterligere vridning på grunn av mediets treghet. To sensorer registrerer denne endringen av rørets vibrasjon i tid og rom som faseforskjell. Denne forskjellen er en direkte måleverdi for masseflowen. I tillegg kan mediets tetthet også leses ut i fra målerørets vibrasjonsfrekvens.

Les mer om Coriolis måleprinsipp her

Coriolis flowmetere fungerer på nær sagt alle applikasjoner, men kan ikke brukes på luft eller gass under lavt trykk, eller gasser som ikke er tunge nok. Dersom man skal måle luft eller gass under lavt trykk, anbefaler vi at du tar en titt på våre termiske flowmetere.

Her kan du lese mer om våre termiske flowmetere.