DP -flow

Med DP-flow kan Flow-Teknikk tilby skreddersydde Dp-flow produkter for nær sagt alle type applikasjoner.

Flere av våre leverandører har over 40 års erfaring med produksjon og kalibrering av DP-flowmetere, samtidig som de leverer høy kvalitet i alle ledd. Alle instrumenter vi leverer er skreddersydd for aktuell prosess, for best mulig måling. instrumentene kan leveres i forskjellige materialer, for å takle utfordinger som korrosive medier, høye trykk, høy temperatur, og et høyt innhold av partikler og lignende.

Difftrykk-flowmålere er svært allsidige instrumenter som kan brukes i nær sagt alle applikasjoner. De takler som regel alle medier, som gass, væske og damp uten problemer.

Fra våre leverandører kan vi tilby produkter som wedge flowmeter, pitotrør, venturi flowmeter, og strupeskiver. Vi kan også tilby enkle løsninger for indikasjon av flow, for en kostnadseffektiv måling. Vi kan også tilby høyteknologiske løsninger for nøyaktig måling, hvor kvalitet på målingen er viktig. Målerne vi leverer er regnet som volumstrømsmålere, men ved bruk av trykk og temperaturtransmittere kan vi enkelt konvertere til massestrømsmåling.

Vi tilbyr løsninger med både enkelt flow element, eller komplett måleinstrument med flow-transmitter. Fordelen ved å kjøpe komplett instrument er at transmitteren blir kalibrert sammen med flowelementet, noe som sørger for bedre nøyaktighet enn hvis man kjøper dette separat.