Flowrettere

Flow-Teknikk leverer flowretter som kan brukes der hvor man ønsker å oppnå flowmeterets oppgitte nøyaktighet, men ikke har lange nok rettstrekk på grunn av plassmangel. Vi leverer flowrettere fra FCI/Vortab i flere forskjellige versjoner for å kunne passe optimalt til de fleste prosessforhold. Vortabs økonomiske strømnings- og prosessrettere reduserer kravene til rettstrekk for strømningsmåling, pumper, kompressorer, og annet kritisk prosessutstyr. Samtidig er de designet for å opprettholde et lavt trykkfall, uten å bli tettet. Alle våre flowconditionere leveres i SS316.

Flowretterne eliminierer anomalier og turbulens asossiert med forvrengning av spiral, og hastighetsprofil på grunn av ikke-ideelle rettstrekk. Det tar fort opptil 20 x rørdiameter med rettstrekk for å oppnå ideell strømningsprofil. Vortab sine flowrettere isolerer forstyrrelser og turbulens, og skaper samtidig en ideell, symmetrisk og repeterbar flowprofil iløpet av noen få rørdiameter med rettstrekk.

Ideellt sett kalibreres flowmetere fra fabrikken i kontrollerte omgivelser sammen med Vortab flowretter. Dette kan vi gjøre med alle nye FCI målere. Hvis strømningsretteren derimot blir installert i ettertid, vil nøyaktigheten uansett forbedres iforhold til installasjoner hvor man ikke installerer flowrettere. Hos FCI sine kalibreringsfasiliteter i California, har man mulighet til å kalibrere flowrettere og flowmetere sammen som et matchende sett.

Her kan man lese mer om teorien bak flowrettere