Gear Flowmetere

Gear flowmetere består somregel av to tannhjul som roterer mot hverandre. Gear flowmetere har et stort bruksområde, og påvirkes ikke av viskositetsforandringer i mediet. I Flow-Teknikk leverer vi to typer gearmålere. Vi leverer fra enkle målere med telleverk eller signal for måling av drivstofforbruk fra Macnaught. Vi levere også høypresisjons gearmålere fra KEM. flowmålerne fra KEM benytter en pickup som registrerer hver eneste omdreining fra tannhjulet. Dette gir flowmåleren en veldig høy oppløsning. Siden man vet nøyaktig hvor stor mengde medie som får plass mellom hvert tannhjul. Er det lett å få til god nøyaktighet med gear flowmeter.

Gearmålere fra KEM kan brukes på nær sagt alle viskøse medier som olje, maling, lim, plast og lignende. For målinger på veldig viskøse medier anbefaler vi at man bruker SRZ måleren fra KEM. Dette er en skrue-gear flowmåler, som fordeler kreftene på langs, istedet for på tvers, som i et tradisjonelt gear flowmeter. Målerne fra KEM har veldig høy oppløsning og kan vise flere hundre pulser per liter. Målerne til KEM leveres i flere forskjellige størrelser, og har et stort måleområde fra 1 til 25,000 mm²/s

Gearmålerne fra Macnaught, er enkle og robuste konstruksjoner, som kan stå i tøft miljø. Målerene kan leveres med display, eller telleverk for avlesning av verdi. Målerne brukes ofte til å måle drivstofforbruk, eller oljeforbruk, men er ikke fiskale målere.