MIK Serien Elektromagnetisk Flowmeter

MIK Serien Elektromagnetisk Flowmeter fungerer basert på elektromagnetisk måleprinsipp. I henhold til Faradays lov om magnetisk induksjon, genereres en spenning når en leder passerer gjennom et magnetfelt. Den elektrisk ledende væsken som måles fungerer som denne lederen. Den induserte spenningen er direkte proporsjonal med strømningshastigheten, noe som gir en volumetrisk strømningsmåling. Målingen krever at væsken har en minimumsnivå av konduktivitet. MIK, er spesialdesignet for å måle og analysere små til moderate strømningsmengder av konduktive væsker i rør.

I MIK Serien Elektromagnetisk Flowmeter bli spenningen som genereres av den strømmende væsken blir fanget opp av to sensorer som er i direkte kontakt med væsken, og sendt videre til en måleforsterker. Strømningshastigheten blir deretter beregnet basert på rørets tverrsnittsareal.

Fordelen med MIK er at målingene ikke påvirkes av prosessvæskens egenskaper som tetthet, viskositet eller temperatur. Den kan utstyres med en bryterutgang, en frekvensutgang eller en analog utgang. I tillegg kan den utstyres med C3T0 universell kompakt elektronikk, som gir to konfigurerbare utganger.

MIK serien sin kompakte elektronikk gir en rekke funksjoner, om inkluderer følgende:

– Måling av strømning og temperatur
– Overvåking, dosering og senderfunksjoner
– Doseringsfunksjon med ekstern kontrollinngang
– Flerparametrisk, konfigurerbart TFT-display som kan roteres i 90-graders trinn
– Måling i begge retninger
– Enkel oppsettsmeny via fire optiske berøringsknapper
– To konfigurerbare utganger (puls-, frekvens-, alarm- og analog utgang)
– Stor og nullstillbar totalteller
– IO-link funksjonalitet.

Les mer

Les mer Send forespørsel
Spesifikasjoner+
Egenskaper+
Nedlastinger+
Ta kontakt

ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om våre produkter

Les mer

Jan Cato Christoffersen

Salgsingeniør

918 84 156

Marianne Tveit Grøsland

Salgsingeniør

959 74 533
MIS Serien Elektromagnetisk flowmeter

MIS serien er et nytt elektromagnetisk flowmeter utviklet for overvåkning av konduktive væsker i…

Heinrichs EPS/PIT Elektromagnetisk flowmeter

Elektromagnetisk flowmeter som er uavhengig av trykk, temperatur, tetthet, og viskositet.

FLOMID – Elektromagnetisk mengdemåler

Egnet for strømningsmåling av væsker med ledningsevne høyere enn 20 uS/cm.

FLOMAT innstikkbar elektromagnetisk flowmåler

Innstikkbar elektromagnetisk mengdemåler for store rør.