OLJE- OG DRIVSTOFFMÅLERE

Vi leverer en rekke olje og drivstoffmålere. Det er hovedsakelig mekaniske flowmålere, også kalt Positive Displacement (PD) meter. Også kjent som ovalhjul, tannhjul eller gear flowmetere.

Det er enkelt forklart to tannhjul som roterer mot hverandre. Ett av tannhjulene er utstyrt med en magnet som ved hver omdreining passerer en elektrisk sensor som produserer et pulserende signal. I hver full omdreining er det et konstant volum som passerer måleren, et volum som forblir konstant, uten hensyn til variabler som temperatur og trykk. PD flowmetert har et stort bruksområde og påvirkes heller ikke av viskositetsforandringer i mediet.

Vi leverer enkle men robuste olje og drivstoffmålere fra Macnaught. De kan installeres i et tøft miljø. MX serien er laget i 316L eller aluminium. Måleren leveres med pulsutgang, digitalt display eller display med signalutgang. De har god nøyaktighet på +/- 0.5%.

Størrelsen på tilkoblingen er fra 1/4″ opp til 4″ og de kan måle strømningshastigheter fra så lite som 0,5 l/h opp til 1200 l/min.