Termiske masseflowmetere fra FCI

FCI designer og produserer et stort utvalg av termiske masseflowmetere for nesten alle luft og gass applikasjoner. Måleprinsippet utnytter kjøleeffekten på en oppvarmet temperatursensoren, for å kunne gi en direkte massemengdemåling av gassen. Termiske masseflowmetere fra FCI har ingen bevegelige deler, og vil derfor ha lang levetid. Samtidig sørger probene for enkel installasjon, og lavt trykkfall i prosessen. Alt dette bidrar til sparte kostnader for kundene. FCI’s termiske massemengdemålere kan brukes i alle rør og kanaler, med en størrelse helt ned til 6mm. Målerne er robuste og spesielt godt egnet for industrielle applikasjoner. Termiske masseflowmetere fra FCI benytter seg av samme måleprinsipp som Bronkhorst, men for større dimensjoner og høyere flow.

Her kan du lese mer om Bronkhorst sine termiske masseflowmetere.

FCI sine termiske flowmetere krever vanligvis rettstrekk på 20 ganger rørdiameter for å kunne oppnå oppgitt nøyaktighet. Dersom man har kortere rettstrekk, kan man sette inn en flowretter. Flowretteren gjør at man bare trenger 4-6 ganger rørdiameteren for å oppnå oppgitt nøyaktighet i målingen. Ved bestilling blir flowretter og flowmeter matchet sammen i kalibreringslabratoriet.

Her kan du lese mer om FCI sine flowrettere  

FCI kan leveres med de aller fleste godkjenninger. Samtidig blir alle målerne kalibrert for aktuell applikasjon.

FCI produserer også termiske brytere, som kan brukes til nesten alle type applikasjoner og medier. Bryterne egner seg godt for mengde, temperatur og nivådeteksjon. De kan også benyttes til å oppdage skumming i tank, eller forskjellen på to typer medier.

Her kan du lese mer om FCI’s termiske flow switcher