TERMISKE FLOWMÅLERE

Flow-Teknikk har et stort produktspekter innen termiske flowmålere og kontrollere for prosess. termiske flowmålere benyttes for å måle gassgjennomstrømning i en applikasjon, og hjelper til med å holde krevende industrielle prosesser under kontroll. Vi tilbyr termiske masse flowmetere fra to leverandører, Bronkhorst, og FCI. Fra Bronkhorst kan vi tilby målere og kontrollere, for veldig lav gjennomstrømning. Fra FCI kan vi tilby målere og brytere for større industrielle applikasjoner. Se en oversikt over termiske massemengdemålere vi tilbyr hos Flow-Teknikk nedenfor.

En viktig faktor ved termiske massemengdemålere, er at de kompenserer for endringer i trykk og temperatur, i motsetning til volumetriske målere. Trykk og temperaturendringer endrer tettheten til gassen, men våre produkter har integrert kompensering for slike svingninger. Dette øker påliteligheten og validiteten ved våre termiske massemengdemålere. 

Les mer om det termiske måleprinsippet her.

FCI’s toppmodeller kan også brukes til å måle i våte gassaplikkasjoner. Les mer om dette her