Vortex Flowmetere

Vortex Flowmetere ble introdusert for industriell bruk på slutten av 60 tallet, men salget skjøt først fart på 80 tallet. Årsaken var at Vortex flowmålere hadde et noe frynsete rykte i begynnelsen, da barnesykdommene ikke var overvunnet. Problemer med utformingen av riktige sensorer og signal/støy forhold gjorde at Vortex målerene ikke alltid innfridde forventningene. Erfaring og videre utvikling, kombinert med moderne elektronikk som kan filtrere støy, har i dag ledet til et meget pålitelig måleprinsipp. Fordelene med Vortex målere er mange, selv om dette prinsippet også har sine
begrensninger.

Flow-Teknikk leverer vortex flowmetere fra Heinrichs i Tyskland. Våre målere er svært allsidige, og kan brukes på nær sagt alle applikasjoner, selv med høyt trykk og høy temperatur. Vi kan også tilby kompensering for trykk og temperaturendringer. Med denne kompenseringen kan man bruke vortex måleren som en massestrømsmåler.

Vortex måleren er en veldig allsidig måler som passer for alle medier, som gass, damp og væske. Vortex krever derimot litt trykk og hastighet for å fungere optimalt.

Oppdater søk