PROSESSKONTROLL

Prosesskontroll eller prosessregulering er en regulering av en prosess som omfatter både kjemiske og fysiske reaksjoner. Produktene våre brukes til ulike prosesser. Vi har flere produkter som kan tilpasses dine behov. 

– mini CORI-FLOW Ex d
mini CORI-FLOW M15
mini CORI-FLOW ML120
FLUXUS F801
– PIOX S

Flowmeterne våre kan drive valid prosesskontroll innen kjemisk, petrokjemisk, mat- og farmasøytisk produksjon. Dette gir en trygghet, slik at produksjonen fortsetter på best mulig måte. PIOX S brukes hovedsakelig for blant annet konsentrasjonsanalyse ved prosesskontroll, dosering av kjemikalier eller for generell kvalitetskontroll. 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre produkter!