Pulsdempere

 

Disse enhetene kan bli brukt som pumpe-pulsdempere, rørledningssjokk absorbers, termiske ekspansjon-kompensatorer eller akkumulatorer og alle opererer ved å ha en komprimert gass på en side av et membran mens den andre siden er tilknyttet til væske siden. Ved korrekt bruk er de helt sikre, og vil kunne brukes problemfritt i flere år.

Pulsdempere krever lite vedlikehold. Forladingen av gass bør sjekkes periodisk ved hjelp av ladesettet CA-7, for å forsikre at det ikke har vært noe lekkasje. Når man sjekker trykket, vil litt Nitrogen lekke ut fra beholderen til ladeaggregatet og slangen. P.g.a. dette vil avlesingen bli litt lavere. Tap i forladingstrykket kan også skyldes temperaturendringer. Dersom tapene er store eller vedvarende, bør lekkasjen undersøkes og repareres.