Optime Subsea

Robuste og nøyaktige flowmetere fra anerkjent Tysk produsent

Optime Subsea produserer og leverer innovative systemer og løsninger til offshoreindustrien. Firmaet ble startet i 2015 av fire gründere med lang erfaring fra olje- og gassbransjen. Planen var å revolusjonere hvordan man driver intervensjon på subsea-brønner. Året etter, i 2016, fusjonerte de med Telemark Technologies og siden da har Optime Subsea markert seg både nasjonalt og internasjonalt med sine løsninger innen olje- og gassbransjen.

Thor Øystein Finborud Tovsrud jobber i Optime Subsea, og har blant annet ansvar for alle operasjoner i virksomheten. Han forteller om virksomheten og valget av Flow-Teknikk som leverandør av prosessinstrumenter til deres systemer.

– Vi har brukt de siste årene på å bygge oss opp. Dette har vi gjort gjennom å utvikle et produktsortiment med blant annet pumper, kontrollmoduler og andre enheter som kan gå ned på havdypet. Disse enkeltstående produktene har vært tilpasset som del-leveranser til større systemer. Nå har vi en tilstrekkelig bredde med produkter, og har videreutviklet det til egne fullverdig systemer som kan levere tjenester til store operatører med egne rigger og båter som utfører intervensjon på olje- og gassbrønner, forklarer han.

Optime Subsea sin ekspertise ligger i å oppdage problemer som må løses, redusere kompleksiteten og skape modulære- og standardløsninger for bransjen. Dette gjør de ved å delvis tilpasse teknologi fra andre bransjer, i tillegg til å bruke ulike arbeidsmetoder for å nå målet. De har blant annet utviklet systemet SCILS (The Subsea Controls & Intervention Light System) som allerede er i bruk i Nordsjøen.

– Vi er en såpass liten bedrift, relativt sett, at vi er borti mange ulike arbeidsoppgaver alle sammen. Vi jobber bredt, og på tekniske detaljer jobber vi tett sammen med innkjøpsavdelingen når det trengs. Når det kommer til å ta inn Flow-Teknikk som leverandør, så er det jeg som har vært systemingeniør, og derfor definert behovet. Man blir da naturligvis med på valg av leverandør, forteller Tovsrud.

Robuste og nøyaktige flowmetere fra anerkjent tysk produsent
Utstyret som Optime Subsea bruker skal tåle høyt trykk, samtidig som det skal gi nøyaktige målinger. Det krever mye av både enkeltkomponenter og systemer. Den tyske produsenten KEM (KEM Küppers Elektromechanik) lager robuste instrumenter for tyngre industrielt bruk. Flow-Teknikk fører flere produkter fra KEM, noe som var avgjørende da valget om leverandør skulle tas.

– Vi kjøper hovedsakelig flowmetere fra Flow-Teknikk. Mer spesifikt er det høynøyaktig gear flowmeter fra produsenten KEM. At Flow-Teknikk fører disse er grunnen til at vi valgte dem som leverandør. Vi må ha et solid gear flowmeter som kan telle veldig lave verdier, da vår enheter typisk står på havbunnen uten tilgang for vedlikehold under operasjonsfasen. Den høye nøyaktigheten kreves for verifikasjon på hydrauliske funksjoner langt nede i brønnen, sier Tovsrud.

Tovsrud forteller også at flowmeteret fra Flow-Teknikk fungerer slik det skal og gir nøyaktige målinger.

– Den funksjonen som vi skal kunne kontrollere og sjekke status på, står på bunnen av brønnen, som kan ligge på mellom 3000 til 5000 meters dyp. Flowmeteret står i SCILSen, som er designet for å stå på 3000 meters havdyp. I tillegg er det er snakk om veldig lave væskestrømmer med forventede volumer mellom 80 ml til ca 450 ml som vi skal kunne måle med svært liten usikkerhet. Det funker bra. Flowmeteret teller som forventet og viser god nøyaktighet.

God kommunikasjon og et godt kundeforhold
– Kundeforholdet vårt med Flow-Teknikk har vært bra og har vært preget av en lett kommunikasjon. Vi har én person å forholde oss til. Det fungerer veldig fint og vedkommende har vært lett å få tak i. Vi får gode tekniske svar i de fleste tilfeller. Vi får bra tilbud og svar på spørsmål relativt fort.

Tovsrud forteller at det har vært enkelt å kommunisere med Flow-Teknikk når det har oppstått feil på instrumentene.

– Vi har hatt to feil med flowmeterene med tanke på korrosjon. Da har Flow-Teknikk bistått oss i å finne ut hva det kan være. Da har de også hentet inn KEM. Det har vært veldig greit for vår del når vi skal løse et problem. De svarer direkte. Det er alltid noe småtteri, og vi har alltid kommet til bunns i hva det kan være. Vi gjør en jobb for å forstå problemstillingen, og Flow-Teknikk og KEM jobber for å forstå vår hypotese slik at de kan bekrefte eller avkrefte.

Det krever høy kompetanse for å finne gode løsninger på et problem. Tovsrud forteller at han setter pris på at Flow-Teknikk har gjort det enkelt å få den hjelpen og de svarene som trengs for å finne gode og effektive løsninger.

Banner flow-teknikk
lurer du på noe?

Ta kontakt

Ta kontakt dersom du har spørsmål til oss eller om vår referanse.

Ta kontakt
Utvalgte produkter
KEM Küppers ZHM Gear Flowmeter

Tannhjul / Gear flowmeter med gjenget tilkopling. Opp til 630 bar.

KEM Küppers HM Turbin Flowmeter

Turbin flowmeter med flenstilkopling. For trykk opp til 1600 bar.

KEM Küppers SRZ Skrueflowmeter

Skrueflowmeter i standard utførelse for epoxy, PVC, polyuretan, polymerer, petrokjemiske vasker,…

F110 Strømning og total indikator

F110 viser total og strømningshastighet samtidig og ekstra akkumulert total. Den har puls og…