Kalibrering av clamp-on ultralyd flowmeter

Kalibrering av clamp-on ultralyd flowmeter

Flexim har utviklet og patentert en kalibreringsrigg for ultralyd flow transducere der man eliminerer usikkerheten i kalibreringen som følge av flowprofil. Den enestående nøyaktigheten i kalibreringsriggen muliggjør en ekstremt presis justering av FLEXIM transducere. I kombinasjon med separat digital kalibrering av transmitter, er resultatet et ultralyd flowmeter av høyeste nøyaktighet og repeterbarhet.  

For væske

Usikkerhet: ±1% av avlest verdi og ±0.005 m/s
Repeterbarhet: 0.15 % av avlest verdi og ±0.005 m/s

For gass

Usikkerhet: ±1…3% av avlest verdi og ±0.005 m/s
Repeterbarhet: 0.15 % av avlest verdi og ±0.005 m/s