CLAMP-ON ULTRALYD FLOWMETERE

Clamp-on ultralyd flowmetere kan raskt monteres utenpå røret.
Man fester to ultralyd transducere utenpå på røret og man vil da kunne måle gjennomstrømningen uavhengig av temperatur, trykk, viskositet eller konduktivitet.

Flow-Teknikk AS som leverandør av clamp-on ultralyd flowmeter

Flow-Teknikk har lang tradisjon med clamp-on ultralyd og var den første som introduserte dette på markedet i Norge. I dag representerer vi Flexim GmbH i Norge som er markedsleder og teknologileder innen clamp-on ultralyd mengdemåling.
Vi har referanser i veldig mange ulike bransjer med clamp-on flowmeter noe som nok skyldes det allsidige naturen av måleprinsippet.

Måleprinsipp

Våre clamp-on ultralyd flowmålere fungerer på gangtidsmetoden.
Les mer om dette her…

Fordeler

– Enkel installasjon
– Ingen fare for lekkasje
– Null trykkfall
– Uavhengig av temperatur, tetthet, trykk, viskositet og ledningsevne.
– Ingen bevegelige deler eller slitasje, dermed lang levetid
– Stort måleområde som takler svært lave rater

Nøyaktighet

Ved Clamp-on ultralyd ofrer man litt av den absolutte nøyaktigheten siden rørets geometri ikke kan kalibreres for. Flexim kalibrer både transmitter og transducere på fabrikk som matches i det de kobles sammen. Dermed er man sikret at selve måleutstyret tilfører minimal usikkerhet.
Les mer om kalibrering her…

Krystallene i transducerne matches mot hverandre til mest mulig lik karakteristikk slik at man er sikret best mulig nøyaktighet, spesielt ved lave strømningshastigheter.
I tillegg til det er temperaturkompensering av begge transducerne ihht. anbefalingene i ANSI/ASME MFC-5.1.-2011

Assistanse

Vi tilbyr support via telefon eller serviceingeniører som også reiser offshore

Portabel eller stasjonær

Vi har kategorisert de ulike produkt typene i to kategorier, bærbar clamp-on mengdemåler og stasjonært clamp-on mengdemåler