Clamp on Ultralyd Flowmetere

Clamp on Ultralyd Flowmetere kan raskt monteres på utsiden av røret, og sparer bedrifter for tid og kostnader i forbindelse med mengdemåling.
To ultralydssensorer festes på rørets utsiden, noe som muliggjør måling av væskestrøm uavhengig av faktorer som temperatur, trykk, viskositet eller ledningsevne.

Flow-Teknikk er en pioner innen clamp-on ultralydsstrømteknologi og var det første firmaet til å bringe det til Norge. Vi er nå stolte representanter for Flexim GmbH, en ledende aktør og innovatør innen clamp-on ultralydsteknologi for strømningsmåling.
Vi har en bred kundebase på tvers av forskjellige sektorer, takket være den allsidige anvendeligheten av måleprinsippet vårt. Vår clamp-on ultralydstrømningsmåler opererer basert på transitt-tidsprinsippet.
Les mer om dette her

Fordeler ved bruk av clamp-on ultralyd er som følger:
– Problemfri installasjon
– Ingen risiko for lekkasje
– Intet trykk tap
– Funksjonalitet er uavhengig av temperatur, densitet, trykk, viskositet og konduktivitet.
– Ingen bevegelige komponenter eller slitasje, noe som betyr lengre levetid
– Omfattende måleområde, kan håndtere svært lave strømningshastigheter

Ved bruk av Clamp on Ultralyd Flowmetere er det en liten reduksjon i absolutt nøyaktighet siden rørets geometri ikke kan kalibreres for. Hos Flexim kalibreres båndsendere, og sensorer, ved fabrikken, noe som sikrer minimal usikkerhet fra måleutstyret. For å oppnå så høy nøyaktighet som mulig, er sensorkrystallene i enhver enhet nøye matchet. Dette er spesielt nyttig ved lave strømningshastigheter. I tillegg er begge transduserne temperaturkompensert i henhold til retningslinjer i ANSI/ASME MFC-5.1.-2011

Vi tilbyr støtte enten over telefonen eller gjennom våre serviceteknikere som også er sertifisert til å reise offshore. Du kan ta kontakt med oss her

Oppdater søk