CLAMP-ON ULTRALYD FLOWMETERE

Clamp-on ultralyd flowmetere kan raskt monteres utenpå røret.
Man fester to ultralyd transducere utenpå på røret og man vil da kunne måle gjennomstrømningen.