Kalibrering av clamp-on ultralyd flowmeter

Flexim har utviklet og patentert en kalibreringsrigg for ultralyd flow transducere der man eliminerer usikkerheten i kalibreringen som følge av flowprofil. Den enestående nøyaktigheten i kalibreringsriggen muliggjør en ekstremt presis justering av FLEXIM transducere. I kombinasjon med separat digital kalibrering av transmitter, er resultatet et ultralyd flowmeter av høyeste nøyaktighet og repeterbarhet.

Flow-Teknikk tilbyr også utleie av Clamp-on ultralyd flowmeter med rask leveringstid. Les mer om det her.

 

For væske

Usikkerhet: ±1% av avlest verdi og ±0.005 m/s
Repeterbarhet: 0.15 % av avlest verdi og ±0.005 m/s

For gass

Usikkerhet: ±1…3% av avlest verdi og ±0.005 m/s
Repeterbarhet: 0.15 % av avlest verdi og ±0.005 m/s

Utvalgte produkter
Fluxus F/G608

FLUXUS F401

FLUXUS F532

Flexim sin løsning for mengdemåling innen vann og avløps-sektoren

FLUXUS F/G 831

2-kanal clamp-on ultralyd flowmeter med innganger for EX område

FLUXUS F/G 721