PIOX S

Piox® S brukes hovedsakelig for konsentrasjonsanalyse ved prosesskontroll, dosering av kjemikalier eller for generell kvalitetskontroll. Andre applikasjoner er overvåkning av krystallisering eller faseseparasjons-prosesser for en riktig produktidentifisering. Alternativt kan tetthet, utnyttelsesgrad, Brix eller andre kundespesifikke måleverdier vises.

Ved å kombinere disse funksjonene med den integrerte volumetriske flowmålingen, er Piox Ssystemet i stand til å beregne (den konsentrasjon kompenserte) masse-flowen.
Piox S Mass Flow er et alternativ til Coriolis flowmeter og har fordelen at ikke noe av utstyret er i kontakt med mediet.

Aktuelle applikasjoner:

  • Svovelsyre
  • Salpetersyre
  • Natronlut
  • Flussyre
  • Saltsyre
  • Etanol
  • Sukker
  • Kaffeekstrakt
Les mer Send forespørsel
Nedlastinger+
Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om våre produkter

Les mer
Relaterte produkter
PIOX R721 prosess refraktometer

Inline prosess refraktometer for online måling av konsentrasjonen, tetthet og renhet av mange…

OMD-24/2008 Olje i vann måler

Olje i vann måler for overvåkning av lensevann på skip.

OMD-32 Olje i vann måler

Olje i vann måler for i industri.

TMD-90 Turbiditet i vann analysator

Turbiditet i vann monitor til bruk i alle bransjer.

WMD-1005 vann i olje analysator

Vann i olje analysator, til bruk i industri, offshore, og marine

Vanguard Trådløs Gassdetektor

Vanguard Trådløs gassdetektor. Toxic and Combustible WirelessHART® Gas Detector er en ideell…