Termiske masseflowmetere fra Bronkhorst

Termiske masseflowmetere fra Bronkhorst tilbyr markedets bredeste produktspekter av målere og kontrollere innen lave flowområder.
Termiske masseflowmetere fra Bronkhorst består av en rekke størrelser. Både standard og skreddersydde instrumenter kan tilbys for applikasjoner i laboratorium, industri og eksplosjonsfarlig område (EX). Med El-flow prestige kan vi også tilby markedets mest nøyaktige termiske måler, med en usikkerhet på 0,5% av avlest verdi. Kontrollerne kan enkelt justeres for å oppnå ønsket flow. Kontrollerne styres enten via lokalt display, PC, eller signal fra PLS/kontrollsystem. Bronkhorst sin range består av målere som kan måle 0,014 mln/min opptil 11.000 m3n/h, basert på Nitrogen. I tillegg leverer bronkhorst flere forskjellige målere for væske og trykkontrollere for justering av trykk.

Her kan du lese mer om Bronkhorst sin Mini coriolis serie, markedets minste coriolis.

Her kan du lese mer om Bronkhorst sine trykkontrollere.

Bronkhorst er markeds og teknologileder innen lav flow løsninger enten det gjelder gass eller væske. Vi tilbyr et bredt utvalg fra Bronkhorst til både industri, forskning og lab.