TRYKKREGULATORER

Vi tilbyr digitale Trykkregulator, og trykktransmittere fra Bronkhorst. Våre trykkregulatorer kan brukes på både gass og væske, og måler enten bar a, bar g eller differansetrykk. Instrumentene har en piezo resistiv trykksensor. Vi tilbyr og forskjellige reguleringsventiler for å kunne tilpasse instrumentet til aktuell applikasjon. Med en trykkregulator får du full kontroll på trykket i prosessen din.

Hovedsakelig kan vi kontrollere back pressure, forward pressure, eller kontrollere hele prosessløyfen med 2 ventiler til prosess, og en ventil til atmosfære. Kontrollerene leveres i 3 forskjellige serier. El-press for labratorie og forskning, IN-Press for industrielle applikasjoner, og Metal-sealed for applikasjoner som krever høy renhet,. Trykkregulatorene har også flere kommunikasjonsmuligheter, som 4-20mA modbus, profibus, og lingende. Sammen med software fra Bronkhorst er disse instrumentene enkle å installere og ta i bruk.

Med Bronkhorst sine trykkregulatorer kan vi tilby markedets mest presise trykkontrollere. Kombinerer man dette med muligheter for valg av IP-grad og kommunikasjonsprotokoller, dekker vi de aller fleste behov som finnes i dagens marked.

Dersom du ønsker mer informasjon om våre produkter, ta gjerne kontakt med oss!