Turbin Flowmetere

Turbin flowmetere, består av en turbin og en pickup som registrerer hver omdreining som turbinen gjør. Ut ifra dette, samt å vite mediets egenskaper får man en veldig nøyaktig måling av flow. Turbin flowmetere har et stort bruksområde, med temperaturområde fra -273°C til + 350°C. Vi har konstruksjoner som tåler trykk opptil 4000 Bar.
De er ufølsomme ovenfor væsker som er forurenset med tørrstoff. Turbin og lager er utformet slik at mediet vaskes vekk og ikke blokkerer turbinen. Turbinmålere egner seg godt for væsker som har lav til medium viskositet. Dette inkludere medier som vann, kjemikalier, lettere oljeblandinger og lignende. Skal man måle på høyere viskositet anbefaler vi at man benytter seg av et gear flowmeter istedet.

Her kan du lese mer om våre gearmålere

Turbin flowmeterne har også hurtig responstid som tillater hurtig akselerasjon, 5 til 50 m/s.
Signaloppløsning er høy, inntil flere tusen pulser pr liter. Samtidig får man høy nøyaktighet på målingen sin ved bruk av våre turbinmålere. De beste turbinmålerne, har en nøyaktighet på inntil 0,5% av avlest verdi.

Flow-Teknikk leverer turbinmålere fra Nixon og KEM. Nixon sine turbinmålere lages i SS 316, og kan leveres på kort tid. KEM sine turbinmålere lages i flere forskjellige materialer, og har også høyere presisjon, enn Nixon sine turbinmålere.

Oppdater søk