Flowmåling av gass med rotameter

Et rotameter måler volumstrømmen av en væske eller gass i et lukket rør. Strømningshastigheten måles ved at tverrsnittsarealet som væsken eller gassen strømmer varierer. Disse variasjonene […]

Flow-Teknikk leverer mengdemålere for fiskeoppdrettsanlegg

Vi har lang erfaring som leverandør av måleutstyr til akvakulturnæringen, og kan tilby et stort utvalg flowmetere for fiskeoppdrettsanlegg. Først og fremst fiskevelferd Lave oksygennivåer i […]

Vi hjelper deg med å finne riktig gjennomstrømningsmåler for vann

Gjennomstrømningsmålere, eller flowmetere og målere som de også kalles, brukes til å lese hvor stor mengde væske som strømmer gjennom et rør. De brukes omtrent overalt […]

Flowmåling med termisk måleprinsipp

Termiske flowmålere benyttes for å måle gass- og luft gjennomstrømning i en applikasjon, og hjelper til med å holde krevende industrielle prosesser under kontroll. Flow-Teknikk tilbyr […]

Slik hjelper vi deg med å finne riktig Coriolis flowmeter

Coriolis flowmeter er blant de mest nøyaktige og avanserte mengdemålerne på markedet. De er også blitt svært populære og etterspurt. Selv om Coriolis kan brukes på […]

Utleie av portabel mengdemåler

Flow-Teknikk tilbyr utleie av Clamp-on ultralyd flowmeter med rask leveringstid. Vi har flere ulike modeller til utleie, som lar deg måle væske, gass, energi fra vannbåren […]

Her kan du laste ned FCI E-bok

FCI sin E-bok er en bok på 36 sider om luft og gassmåling med termisk mengdemåler. Målet med denne boken er å gi kunder en ressurs […]

Måleprinsipp for krysskorrelasjon

Hurtigstrømmende væsker som damp er preget av en turbulent flowprofil To ultralydstransducere er montert med en definert avstand på røret som danner to kanaler. De sender […]

Kalibrering av flowmeter for gass

Det er viktig å kalibrere flowmetere Kalibrering av et flowmeter skal ikke tas for gitt, og termiske masse flowmetere er intet unntak. Et flowmeter kan bygges […]

Måling av våt eller fuktig gass med termisk måler fra FCI

Det kan være utfordrende å måle våt eller fuktig gass med termiske sensorer. Dette er på grunn av den store kjøleeffekten som vann har på en […]

Kalibrering av clamp-on ultralyd flowmeter

Flexim har utviklet og patentert en kalibreringsrigg for ultralyd flow transducere der man eliminerer usikkerheten i kalibreringen som følge av flowprofil. Den enestående nøyaktigheten i kalibreringsriggen […]

Hvorfor bruke seglass?

Hvorfor bruke seglass? Seglass brukes i stor grad som et visuelt hjelpemiddel i prosesser og kretser hvor det går en strøm av gass eller væske. De […]

Coriolis Måleprinsipp

Coriolis måleprinsipp Den vanligste metoden for ekte masse-flowmåling er basert på Coriolis akselerasjon, også kjent som Corioliseffekten. I denne artikkelen kan du lese om Corioliseffekten, med […]

Anvendelighet og kvalitet med Bronkhorst Mass-Stream

Bronkhorst Mass-Stream Klikk her for å se og lese produktspesifikasjoner om Bronkhurst Mass-Stream. Bronkhorst Mass-Stream er allsidige og robuste flowmålere som bruker det termiske måleprinsippet CTA. […]

Vortex flowmeter – et allsidig flowmeter!

Gjennomstrømningsmålere for væske – gass – damp. Vortex Flowmeter er et av få måleprinsipper som takler alle disse applikasjoner. Sett med bakgrunn i ytelse, servicevennlighet og pris, er det få flowmetere som kan sammenliknes med Vortex – prinsippet.

Montering og vedlikehold av pulsdempere

Disse enhetene kan bli brukt som pumpe-pulsdempere, rørledningssjokk absorbers, termiske ekspansjon-kompensatorer eller akkumulatorer og alle opererer ved å ha en komprimert gass på en side av et membran mens den andre siden er tilknyttet til væske siden. Ved korrekt bruk er de helt sikre, og vil kunne brukes problemfritt i flere år.

Måleprinsipp for termisk masseflow

Kort forklart måler den temperaturen på innløpet, varmer opp mediet og måler temperaturen på utløpet. Dette gir et bilde på hvor mye energi som er absorbert ( spesifikk varmeledningsevne), som igjen forteller hvor mye som strømmer gjennom røret i masse. Dette prinsippet er likt for både gass og væske.

CEM-System  

CEM-system (Controlled Evaporation and Mixing) er ett system der man kan fordampe væsker blandet med gass. Systemet består av en væske flow-kontroller, en mass-flow kontroller (MFC) for gass og en temperatur regulert fordamper. Takler forskjellige væsker, gassblandinger og løsemidler. Det er også mulig å benytte Coriolis flowmeter fra mini-CORI serien på væskesiden.

E-8000

Bronkhorst High-Tech, tilbyr Strømforsyning med avlesning og kontrollmoduler for bruk med digitale Masse Flowmeter / Kontrollere, Trykkmålere/kontrollere samt andre transmittere og transducere med RS-232 kommunikasjon.

Anvedelser for termiske flowmetere

Bronkhorst har laget en serie artikler som viser problemer i forskjellige prosesser, løst med Bronkhorst intsrumenter, ofte i tett samarbeid med kundene. Under finnes et utdrag som tar for seg Termiske Masseflow metere og kontrollere, merk artiklene er på engelsk.

Konvensjonelle bobleanlegg sammenlignet med CEM

Konvensjonelle Bobleanlegg Sammenlignet med Cem (Controlled Evaporation and Mixing system) for fukting av luft.

Fluidwell D-serien

D-serien har ett stort utvalg av DIN-panel indikatorer og kontrollere for flow, nivå, trykk og temperatur.

Referanseguide for Fluidwell prosessindikatorer

Fluidwell Prosessindikatorer, et hav av muligheter. Gjennom Fluidwell leverer Flow-Teknikk alt du kan tenke deg av prosessindikatorer.

Clamp-on ultralyd prinsipp  

Gangtidsmetoden utnytter det faktum at overføringshastigheten til et ultralydsignal avhenger av strømningshastigheten til mediet.

”Clamp-on” energimålere for vannbåren varme

Med stigende energipriser og et økt fokus på klimatiltak er det viktig å få kontroll på energiforbruket.