Hvorfor bruke seglass?

Hvorfor bruke seglass? Seglass brukes i stor grad som et visuelt hjelpemiddel i prosesser og kretser hvor det går en strøm av gass eller væske. De gir […]

Coriolis Måleprinsipp

Coriolis måleprinsipp TIL VÅRE CORIOLISPRODUKTER Den vanligste metoden for ekte masse-flowmåling er basert på Coriolis akselerasjon eller også kjent som Corioliseffekten. Coriolis masse flowmetere finnes for […]

Bronkhorst Mass-Stream, anvendelighet og kvalitet

Bronkhorst Mass-Stream Bronkhorst Mass-Stream, er ved hjelp av det termiske måleprinsippet CTA , allsidige og robuste og har blitt brukt i mange forskjellige sektorer og næringer. […]

Vortex flowmålere – et allsidig flowmeter!

Gjennomstrømningsmålere for væske – gass – damp. Vortex Flowmeter er et av få måleprinsipper som takler alle disse applikasjoner. Sett med bakgrunn i ytelse, servicevennlighet og pris, er det få flowmetere som kan sammenliknes med Vortex – prinsippet.

Montering og vedlikehold av pulsdempere

Disse enhetene kan bli brukt som pumpe-pulsdempere, rørledningssjokk absorbers, termiske ekspansjon-kompensatorer eller akkumulatorer og alle opererer ved å ha en komprimert gass på en side av et membran mens den andre siden er tilknyttet til væske siden. Ved korrekt bruk er de helt sikre, og vil kunne brukes problemfritt i flere år.

Måleprinsipp Termisk masse flowmåling

Kort forklart måler den temperaturen på innløpet, varmer opp mediet og måler temperaturen på utløpet. Dette gir et bilde på hvor mye energi som er absorbert ( spesifikk varmeledningsevne), som igjen forteller hvor mye som strømmer gjennom røret i masse. Dette prinsippet er likt for både gass og væske.

CEM-System  

CEM-system (Controlled Evaporation and Mixing) er ett system der man kan fordampe væsker blandet med gass. Systemet består av en væske flow-kontroller, en mass-flow kontroller (MFC) for gass og en temperatur regulert fordamper. Takler forskjellige væsker, gassblandinger og løsemidler. Det er også mulig å benytte Coriolis flowmeter fra mini-CORI serien på væskesiden.

E-8000

Bronkhorst High-Tech, tilbyr Strømforsyning med avlesning og kontrollmoduler for bruk med digitale Masse Flowmeter / Kontrollere, Trykkmålere/kontrollere samt andre transmittere og transducere med RS-232 kommunikasjon.

Anvedelser for termiske flowmetere

Bronkhorst har laget en serie artikler som viser problemer i forskjellige prosesser, løst med Bronkhorst intsrumenter, ofte i tett samarbeid med kundene. Under finnes et utdrag som tar for seg Termiske Masseflow metere og kontrollere, merk artiklene er på engelsk.

Konvensjonelle bobleanlegg sammenlignet med CEM

Konvensjonelle Bobleanlegg Sammenlignet med Cem (Controlled Evaporation and Mixing system) for fukting av luft.