Kalibrering av flowmeter for gass

Kalibrering av et flowmeter skal ikke tas for gitt, og termiske masse flowmetere er intet unntak. Et flowmeter kan bygges med strenge toleranser, og med den […]

Måling av våt eller fuktig gass, med termisk måler fra FCI

Med FCI sine termiske massemålere kan man måle våt eller fuktig gass   Måling av våt eller fuktig gass har vært en utfordring for termiske sensorer […]

Kalibrering av clamp-on ultralyd flowmeter

Flexim har utviklet og patentert en kalibreringsrigg for ultralyd flow transducere der man eliminerer usikkerheten i kalibreringen som følge av flowprofil. Den enestående nøyaktigheten i kalibreringsriggen […]

Hvorfor bruke seglass?

Hvorfor bruke seglass? Seglass brukes i stor grad som et visuelt hjelpemiddel i prosesser og kretser hvor det går en strøm av gass eller væske. De gir […]

Coriolis Måleprinsipp

Coriolis måleprinsipp TIL VÅRE CORIOLISPRODUKTER Den vanligste metoden for ekte masse-flowmåling er basert på Coriolis akselerasjon eller også kjent som Corioliseffekten. Coriolis masse flowmetere finnes for […]

Bronkhorst Mass-Stream, anvendelighet og kvalitet

Bronkhorst Mass-Stream Bronkhorst Mass-Stream, er ved hjelp av det termiske måleprinsippet CTA , allsidige og robuste og har blitt brukt i mange forskjellige sektorer og næringer. […]

Vortex flowmeter – et allsidig flowmeter!

Gjennomstrømningsmålere for væske – gass – damp. Vortex Flowmeter er et av få måleprinsipper som takler alle disse applikasjoner. Sett med bakgrunn i ytelse, servicevennlighet og pris, er det få flowmetere som kan sammenliknes med Vortex – prinsippet.

Montering og vedlikehold av pulsdempere

Disse enhetene kan bli brukt som pumpe-pulsdempere, rørledningssjokk absorbers, termiske ekspansjon-kompensatorer eller akkumulatorer og alle opererer ved å ha en komprimert gass på en side av et membran mens den andre siden er tilknyttet til væske siden. Ved korrekt bruk er de helt sikre, og vil kunne brukes problemfritt i flere år.

Måleprinsipp Termisk masseflow

Kort forklart måler den temperaturen på innløpet, varmer opp mediet og måler temperaturen på utløpet. Dette gir et bilde på hvor mye energi som er absorbert ( spesifikk varmeledningsevne), som igjen forteller hvor mye som strømmer gjennom røret i masse. Dette prinsippet er likt for både gass og væske.

CEM-System  

CEM-system (Controlled Evaporation and Mixing) er ett system der man kan fordampe væsker blandet med gass. Systemet består av en væske flow-kontroller, en mass-flow kontroller (MFC) for gass og en temperatur regulert fordamper. Takler forskjellige væsker, gassblandinger og løsemidler. Det er også mulig å benytte Coriolis flowmeter fra mini-CORI serien på væskesiden.

E-8000

Bronkhorst High-Tech, tilbyr Strømforsyning med avlesning og kontrollmoduler for bruk med digitale Masse Flowmeter / Kontrollere, Trykkmålere/kontrollere samt andre transmittere og transducere med RS-232 kommunikasjon.

Anvedelser for termiske flowmetere

Bronkhorst har laget en serie artikler som viser problemer i forskjellige prosesser, løst med Bronkhorst intsrumenter, ofte i tett samarbeid med kundene. Under finnes et utdrag som tar for seg Termiske Masseflow metere og kontrollere, merk artiklene er på engelsk.

Konvensjonelle bobleanlegg sammenlignet med CEM

Konvensjonelle Bobleanlegg Sammenlignet med Cem (Controlled Evaporation and Mixing system) for fukting av luft.

Fluidwell D-serien

D-serien har ett stort utvalg av DIN-panel indikatorer og kontrollere for flow, nivå, trykk og temperatur.

Fluidwell referanseguide

Fluidwell Prosessindikatorer, et hav av muligheter. Gjennom Fluidwell leverer Flow-Teknikk alt du kan tenke deg av prosessindikatorer.

Clamp-on ultralyd prinsipp  

Gangtidsmetoden utnytter det faktum at overføringshastigheten til et ultralydsignal avhenger av strømningshastigheten til mediet.

”Clamp-on” energimålere for vannbåren varme

Med stigende energipriser og et økt fokus på klimatiltak er det viktig å få kontroll på energiforbruket.