TRYKK

Flow-Teknikk har et stort produktspekter innen trykk. Vi leverer trykkmålere for prosess og elektroniske trykkregulatorer. En trykktransmitter benyttes for å måle trykkforandringer i en applikasjon og hjelper til med å holde krevende industrielle prosesser under kontroll. DP-cellen er like godt egnet til åpne, som lukkede tanker ved nivåregulering. Vi tilbyr åtte forskjellige DP-celler. Se en oversikt over trykkmålerne vi tilbyr hos Flow-Teknikk nedenfor.

En viktig faktor ved trykkmålere er temperaturendringer. Temperaturendringer kan påvirke trykkmålingene, men våre produkter har integrert kompensering for slike svingninger. Dette øker påliteligheten og validiteten ved trykkmålerne våre.

Trykktransmittere kan også leveres med såkalt Diaphragm Seals. Det vil si at trykk membranen mot prosessen er separert fra transmitteren og koblet til denne via en kapillær slange som er hermetisk forseglet og væskefylt med en type olje. Prosess trykket forplanter seg via oljen i kapillær slangen til transmitteren. Benyttes f.eks. hvor man har høye prosess temperaturer, store vibrasjoner, tøffe applikasjoner, nivå måling eller hvor man ønsker et større membran mot prosessen. Diaphragm Seals finnes i mange størrelser og varianter

Vi tilbyr også digitale trykkregulatorer, og trykktransmittere fra Bronkhorst. Trykkregulatorene brukes for å endre trykket i en prosess med et digitalt eller anlogt signal. Våre trykkregulatorer kan brukes på både gass og væske, og måler enten bar a, bar g eller differansetrykk. Instrumentene har en piezo resistiv trykksensor. Vi tilbyr og forskjellige reguleringsventiler for å kunne tilpasse instrumentet til aktuell applikasjon.

Har du spørsmål om våre instrumenter innen trykk, ta kontakt med oss her