Analyse

Vi kan levere flere analyseinstrumenter. Fra Flexim kan vi levere prosessrefraktometer som er godt egnet for å måle konsentrasjon i væske. Her leverer vi både clamp-on og in-line løsninger. Med United Electric sin Vanguard kan vi levere trådløs gassdetektor som har batteritid opptil 5 år. Til marine sektoren leverer vi olje i vann målere til lenseseparatorer.

Relaterte produkter
PIOX R721 prosess refraktometer

Inline prosess refraktometer for online måling av konsentrasjonen, tetthet og renhet av mange…

PIOX S

Piox® S brukes hovedsakelig for konsentrasjonsanalyse ved prosesskontroll.

Vanguard Trådløs Gassdetektor

Vanguard Trådløs gassdetektor. Toxic and Combustible WirelessHART® Gas Detector er en ideell…

OMD-24/2008 Olje i vann måler

Olje i vann måler for overvåkning av lensevann på skip.

OMD-32 Olje i vann måler

Olje i vann måler for i industri.

WMD-1005 vann i olje analysator

Vann i olje analysator, til bruk i industri, offshore, og marine

TMD-90 Turbiditet i vann analysator

Turbiditet i vann monitor til bruk i alle bransjer.