Termiske Flowmålere

Flow-Teknikk har markedets største produktspekter innen termiske flowmålere og kontrollere for prosess. Termiske flowmålere benyttes for å måle gass og luftgjennomstrømning i en applikasjon, og hjelper til med å holde krevende industrielle prosesser under kontroll. Vi tilbyr termiske masse flowmetere fra to leverandører, Bronkhorst, og FCI. Fra Bronkhorst kan vi tilby målere og kontrollere, for veldig lav gjennomstrømning for forskning og lab. For insdustri kan vi levere større enheter med mulighet for større mengder. Fra FCI kan vi tilby målere og brytere for større industrielle applikasjoner. FCI leveres som in-line flowmetere opp til 50mm størrelse, deretter kan vi levere innstikkbare versjoner helt opp til 10m i diameter. Se en oversikt over de forskjellige termiske massemengdemålere vi tilbyr hos Flow-Teknikk nedenfor.

En viktig faktor ved termiske massemengdemålere, er at de kompenserer for endringer i trykk og temperatur, I motsetning til volumetriske målere. Dermed kreves det ingen flowcomputer i tillegg til instrumenteringen. Trykk og temperaturendringer endrer tettheten til gassen, men våre produkter har integrert kompensering for slike svingninger. Dette øker påliteligheten og validiteten ved våre termiske massemengdemålere.

Les mer om det termiske måleprinsippet her.

FCI’s toppmodeller kan også brukes til å måle i våte og fuktige gassaplikkasjoner. Les mer om dette her

Oppdater søk