ENERGIMÅLERE

Med stigende energipriser og et økt fokus på klimatiltak er det viktig å ha kontroll på energiforbruket. Derfor er det et skritt i riktig retning å kartlegge det faktiske forbruket. Flow-Teknikk leverer tre forskjellige energimålere, slik at du kan måle energiforbruket i din bedrift. 

Med “Clamp-on”-ultralyd-energimålere, kan man koble seg på utsiden av røret og lese av energimengden selv ved lave hastigheter. Ved bruk av en slik energimåler får du et vedlikeholdsfritt og pålitelig anlegg. CF ECHO II er en ultralyd energimåler for vannbåren varme. Den leveres komplett med flowmåler, temperaturmålere og regneverk. Denne energimåleren har et display for avlesning av energi, vannmengde, temperatur og feilmeldninger. MK MaXX er en mekanisk, batteridrevet energimåler for vannbåren varme. Den har et lokalt display for visning av energi, vannmengde og feilmeldinger. Energimåleren kan leveres med M-Bus og pulsutgang for energi og vannmengde. 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre energimålere!

Viser det ene resultatet